New Developmet

 Närvärmeverket vid Mora Flygplats. Panncentralen som värmer  kommunen och landstinget lokaler med biobränsle. Anläggningen är på 450 kw. Flisförrådet rymmer ca 95 m3. bränslet är flis och retur-flis. Anläggningen ersätter olja, el och pellets.

 

 

 Flisförråd 95 m3 med 4 st Hydraulskrapor. Pannan är en modell Eryl panna 450 kw förugen är en Jöab 05 D. Pannrummet är byggt under mark för att lätt kunna ta emot bränsle.

 Aug 2016.

 

 Sept 2016.